#5 Ronnie Nilsson | Sverigedemokraterna i Karlskrona

#5 Ronnie Nilsson

#5 Ronnie Nilsson, 65år, Forskningsassistent

Ronnie Nilsson är kapten i Hemvärnet och mycket engagerad i försvaret genom hemvärnet. Ronnie är förutom det biodlare och ivrig boulespelare. Ronnie är mycket rutinerad och kommer senast från politiska engagemang i moderaterna. Ronnie arbetat som forskningsassistent på HaV och då med fiskmätning och innan dess var han fiskare. Ronnie är gruppledare för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och sitter även i Affärsverkens styrelse. Han brinner för sina bin men även för sopsortering och återvinning därför är hans engagemang i affärsverken perfekt.