31 mars Medlemsmöte Peter ‘Nalle’ Lundgren | Sverigedemokraterna i Karlskrona

31 mars Medlemsmöte Peter ‘Nalle’ Lundgren

Svensk politiker värnar Sverige.

31 mars klocka 13-16 kommer Peter Nalle Lundgren och berättar om arbetet i EU.

Vi bjuder på kakbuffé i pausen kl 14:00 därför är det mycket viktigt att du anmäler dig senast kl. 24:00 onsdagen den 27 mars.
OBS! Platserna är begränsade så det är ”först till kvarn som gäller”. Ta gärna med en vän eller granne till mötet.

Anmälan till karlskrona@sd.se där du även meddelar om allergier.

 

”Visa mig när de skrev på avtalet, vart någonstans det står att man måste ta emot en helt oreglerad massinvandring som EU bestämmer över?”

En längre intervju med Peter ”Nalle” Lundgren, EU-parlamentsledamot och förstanamn på Sverigedemokraternas valsedel till Europaparlamentsvalet i maj.

– Den här dublinförordningen, det nya förslaget, det kommer aldrig gå igenom, för att land efter land reser sig upp och protesterar och det här ser vi framförallt då i Polen och Ungern som protesterar på riktigt, och det är ju därför EU börjar bråka rejält med dessa länder, där rättstatsdirektiven och principen ska följas till punkt och pricka och man anser att de är odemokratiska länder. Då har jag flera gånger sagt ”visa mig när de skrev på avtalet, vart någonstans det står att man måste ta emot en helt oreglerad massinvandring som EU bestämmer över?” Det stod inte i avtalet de skrev på när de gick med som medlemsländer men nu vill man hålla dem ansvariga för att de inte ställer upp på det, och det måste vara upp till varje land att avgöra det själv.

 

Det som EU gör i praktiken är att man i ena handen håller upp en sedelbunt för att locka migranter att ta sig till Europa och i andra handen håller man en annan sedelbunt till poliser i Mali och Niger för att stoppa samma migranter från att ta sig hit.

Effekten av den här livsfarliga och djupt omoraliska katt-och-råtta-leken är att drunkningsolyckorna på Medelhavet fortsätter. De terrornätverk och brottssyndikat som tjänar stora pengar på människohandel kan fortsätta att göra det. En av mänsklighetens mest tragiska episoder – nämligen den arabiska slavhandeln – har fått en renässans.”

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Ludvig Aspling håller ett anförande gällande problematiken kring Europeiska Unionens utrikespolitik och dess effekter på migration – följt av ett replikskifte med en facebookande Olle Thorell (S).

”Fru talman! Jag tyckte mig se Olle Thorell sitta och bläddra i Facebook medan jag hade mitt inledande anförande så jag kan förlåta honom för att han uppenbarligen inte uppfattade vad jag sa.”

 

Min vision för Europa

För mig har EU-frågan alltid varit en oerhört viktig fråga, så viktig att det var ett av de avgörande skälen till att jag lämnade Moderat skolungdom och istället anslöt mig till Sverigedemokraterna för långt över 20 år sedan.

EU som det är uppbyggt idag, med en allt högre grad av överstatlighet, kommer jag alltid att verka mot. Både då den står i strid med min långsiktiga vision om ett Europa, byggt på samarbete och frihandel mellan självständiga nationalstater. Men också då den undergräver själva portalparagrafen i Regeringsformen, att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Det är det svenska folket som ytterst ska avgöra hur Sverige styrs, inte byråkrater i Bryssel eller andra länders politiker som vi inte kan rösta fram och som vi inte kan avsätta.

Men för att motverka dagens överstatlighet behöver man vara pragmatisk och fullt ut nyttja de möjligheter som finns. Idag ingår vi sedan en tid tillbaka i den av det brittiska regeringspartiet Tories formade grupp ECR, (European Conservatives and Reformists). Där har vi idag ett gott samarbete med bland annat våra nordiska vänner i Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. I ett byråkratiskt monsterbygge behövs samarbete för att uppnå resultat och genom samarbete förbättras också möjligheterna till att reformera EU från insidan.

Sverigedemokraterna har länge varit den tydligaste rösten för den opinion som finns mot dagens överstatliga EU. Det kommer vi givetvis att fortsätta vara. Men för att nå den långsiktiga vision jag har för Europa behöver man ta sig dit steg för steg. Ett första steg dit är att inifrån verka för att minska och få bort dagens överstatlighet och istället föra tillbaka beslutandemakten till Sverige. Om detta på sikt inte lyckas så utesluter jag inte att Sverige måste omförhandla villkoren för medlemskapet och genomföra en ny folkomröstning.

När andra partier envist försöker utmåla Sverigedemokraterna som ett protektionistiskt och slutet parti, så är det en falsk bild, endast ämnat att förvränga och svartmåla Sverigedemokraterna som parti. Vi ser både fördelarna såväl som nackdelarna med dagens EU-samarbete.

Sverige behöver goda handelsvillkor och den inre marknaden. Beroendet är dock ömsesidigt. EU behöver också Sverige med vår höga kompetens och våra naturtillgångar. Den insikten bör ge oss kraft och självförtroende i vårt agerande för svenska intressen inom EU. Sverige måste bli tuffare och agera med större självförtroende

På andra områden inom EU finns det också stora problem. Bland annat när det gäller den fria rörligheten. Det handlar inte om någon slags diffus protektionism. Den inre marknaden med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft är avgörande för våra svenska företags fortsatta välmående och konkurrenskraft. Vad det handlar om är i grund och botten lika konkurrensvillkor mellan länder och att svenska villkor ska gälla i Sverige. Svårare än så är det inte. Den insikten har vi och den insikten avser vi förvalta och utveckla.

Den fria rörligheten sätter också djupa negativa avtryck i människors vardag i form av organiserat tiggeri, stöldligor, illegala invandrare, gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Satt inom ramen för denna kontext bör det vara varje nations rätt att freda sina gränser, utan att styras av bestämmelser från Bryssel.

Samtidigt är detta ett område där samarbete mellan länder i form av utbyte mellan underrättelsetjänster, polisiära gemensamt förankrade operationer och andra typer av metoder som kräver koordinering är en grundförutsättning.

Att upprätthålla det yttre gränsskyddet och därigenom upprätthålla säkerhet och trygghet för våra medborgare är ett typexempel på en fråga av global karaktär som kräver multilaterala lösningar. Miljö – och klimatpolitik är en annan. EU måste klara av att se skiljelinjen mellan vad som är globala respektive nationella frågor utan att göra kraftiga ingrepp i respektive nationalstats suveränitet när det gäller exempelvis social-, utrikes-, försvars-, skatte- och kriminalpolitik.

På onsdag nästa vecka avser jag att inför vår partistyrelse föreslå ett valmanifest som tar sin utgångspunkt i just detta. Att vi nyttjar alla de möjligheter som finns att steg för steg återföra beslutandemakten till Sverige, men samtidigt slå vakt om behovet av samarbete med vår omvärld. Vi ska nyttja de möjligheter som finns för att uppnå detta, och medan vi nu avvaktar utgången av Brexit, är ett första steg för att nå dit att göra det inifrån EU:s högborg i Bryssel. Tillsammans med våra vänner.

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare