#3 Göran Eklund | Sverigedemokraterna i Karlskrona

#3 Göran Eklund

#3 Göran Eklund 64år, Officer

Göran Eklund lever med sin fru Bente i en villa utanför Nättraby. Göran drivs av att alla skall behandlas rättvist och med värdighet. Göran är gruppledare för arbetsmarknadsnämnden och sitter även i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ordinarie ledamot. Göran är tillsammans med Christopher en flitig motionär, när de slår sina huvuden ihop är det som nitro och glycerin. Göran har varit tjänstgjort som skeppare på HMS Gladan och HMS Falken under många år och utbildat många ungdomar och ”beväringar” under sin tid i kungliga Flottan. Han intresserar sig mest för politik på fritiden men annars går han gärna en runda på golfbanan.