Äldrevården ska vara riktigt bra
Våra äldre som har behov av hemtjänst ska ha hög personalkontinuitet och de ska känna trygghet när de får vård i sina hem. För de som bor på särskilt boende ska omvårdnaden vara så hemlik som möjligt och vården trygg och professionell. Vår personal som arbetar med kommunens äldre ska ha en bra arbetsmiljö, arbeta hållbart utan delade turer och känna glädje att gå till sina arbeten.

I vårt Karlskrona kan du åldras tryggt och med värdighet. I vårt Karlskrona ska inte våra äldre möta stressad och utmattad personal. Därför prioriterar vi höjd personaltäthet inom äldreomsorgen. Vill du ha förändring? Rösta på Sverigedemokraterna i valet 11 september