Min syn på åtalet för hets mot folkgrupp. | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Min syn på åtalet för hets mot folkgrupp.

Min syn på åtalet för hets mot folkgrupp.

 


Bakgrunden till åtalet

I veckan har åklagare Lena-Marie Bergström beslutat att jag ska prövas i tingsrätten för brottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden är ett inlägg jag publicerade på SD Karlskronas interna Facebookgrupp för cirka ett år sedan. Jag skrev inlägget för att uttrycka min syn som politiker på att man bestämt sig för att tillåta böneutrop på arabiska från en minaret i området mellanstaden utanför Karlskrona. Vår politiska linje är att kommuninvånarna har rätt att slippa böneutrop på allmän plats och denna har i efterhand fått stöd av både Kristdemokraterna och Moderaterna i Karlskrona. Denna politiska ståndpunkt gäller för mig oavsett språk och religion.

 

Min åsikt som politiker kring religion i det offentliga rummet

Jag och mitt parti tycker att alla medborgare har rätt att slippa religion i det offentliga rummet. Sverige är ett av världens mer jämställda länder och detta kan till del tillskrivas att vi frikopplat stat och religion, vi är ett sekulariserat land där kyrkan är skild från staten. Polis och åklagare väljer i åtalet att göra en väldigt bred definition av ordet ”folkgrupp” när de menar att jag visat “missaktning mot muslimer”. Jag har i mitt inlägg inte någonstans skrivit om muslimer. Jag har skrivit om islamister och islamistiskt förtryck och det är ingen folkgrupp. Jag har menat att böneutrop för en hel del människor faktiskt blir en daglig påminnelse om det förtryck man en gång flytt ifrån och hoppats slippa i vårt jämställda och sekulära Sverige. Ett förtryck där religionen många gånger använts för att kuva människor och motverka jämställdhet och jämlikhet. Ett exempel på detta är en familj bland mina vänner med utländsk härkomst som också råkar vara muslimer. De lever sekulariserat, de behandlar varandra med respekt och har flytt till Sverige för att slippa leva efter föråldrade seder som delar in människor efter kön. Det aktuella paret ringde upp mig i samband med mediadebatten om böneutropen och berättade om lyckan de känner när deras barn går i skola med både pojkar och flickor, när barnen deltar i gemensam simundervisning och deras flickor och mamman slipper bära slöja mot sin vilja. De ville tacka mig och oss för att vi står upp för deras rätt att leva så i vårt sekulariserade och demokratiska land som de nu kallar sitt hem och beskrev att de äntligen kunde känna att deras barn, trots att de är flickor, hade en möjlighet till en framtid med bra utbildning och arbete på samma villkor som pojkarna.

 

Polisutredare och åklagare som uttrycker negativa personliga åsikter om vår politik

Polisinspektören Maggan Löwing kommer från en specialavdelning på polisregion syd med ansvar för “Fri- och rättigheter”. Denna avdelning har fått öronmärkta pengar, alltså specialfinansiering från rikspolisen för att fokusera på hatbrott. Polisen styrs politiskt precis som alla andra myndigheter politiskt MEN politiken skall inte påverka de enskilda utredningarna. Politiska rättegångar hör inte hemma i en demokrati. Därför kan man förvänta sig att de enskilda polisinspektörerna eller utredarna absolut inte lägger sina egna politiska värderingar i sina utredningar. Utgångspunkten i Sverige är att alla skall vara lika inför lagen. I detta fall är polisinspektören som gjort undersökningen själv fd politiker sedan 20 år vilket hon upplyser mig och min advokat om under förhöret. Hon berättade vidare att hon företrädde Centerpartiet, det parti som har störst beröringsskräck med SD. Vidare kan man idag läsa på SVT Blekinges nyhetssajt att åklagaren Anna-Lena Bergström genom pseudonym delat flera SD hatiska artiklar på sin Facebook-sida där bland annat artiklar från SD=Rasister publicerats vid minst två tillfällen. Jag har tillsammans med min advokat gjort en bedömning att vi anser att Anna-Lena inte är opartiskt och opolitiskt och hennes beslut att besluta om åtal mot mig för hets mot folkgrupp är jävig. Vi jobbar i skrivande stund på en begäran om överprövning av åtalet.

 

Detta gör att jag har svårt att se åtalet leda till någon fällande dom i något som tyvärr påminner om tjänstemanna-aktivism

Den politik jag driver handlar om människors rätt att slippa religion i det offentliga rummet. Den handlar om att Karlskronas medborgare, kristna såväl som muslimer inte ska påtvingas religiösa yttringar i det offentliga rummet. Ingenting i det inlägg jag skrev var riktad mot muslimer därför har jag inte nämnt muslimer i texten över huvud taget. Jag har helt enkelt inte använt ordet eftersom det jag har skrivit om inte riktar sig mot någon av dessa grupper. Inlägget är dessutom publicerat på vår interna facebooksida och riktat till mina partimedlemmar och där man aktivt måste klicka på “gilla” för att få del av artikeln.

Christopher Larsson
Gruppledare
SD Karlskrona