Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Sverigedemokraterna Karlskrona budget 2021 med planer för 2022-2023

  Av christopher.larsson den 9 november, 2020
  0

  SD Karlskrona budget 2021 final

  Nu finns äntligen budgetmotionen för nedladdning.

 • Insändare med anledning av Covid-19 till Sydöstran och BLT

  Av christopher.larsson den 29 juni, 2020
  0

  Denna är mejlad direkt till ledarskribenterna för både BLT och Sydöstran 2020-06-04 men de har vägrat ta in den. Fler andra av våra alster har de tagit in under tiden men denna vägrar de och det utan att svara varför. Kan det vara så att vi trampar på en öm tå???

   

  Sandra Bizzozero behöver ta ansvar

  Den högt ansedda tidskriften ”The Lancet” publicerade den 1:a juni en artikel om vad som begränsar smittspridning av Covid-19. Metastudien utgår från 172 studier i 16 länder på sex kontinenter och resultatet är tydligt: Munskydd minskar smittorisken. Vikten av mun- och ögonskydd är avgörande i kampen mot viruset, utöver att vi fortsätter tvätta händerna och hålla avstånd i enlighet med de rekommendationer som redan gäller.

  Omvårdnadspersonal som rör sig ute i samhället riskerar att smittas precis som alla andra. När de sedan kommer i kontakt med våra äldre på sin arbetsplats riskerar de att sprida smittan. Ur ett smittskyddsperspektiv så reducerar vi risken för smitta mellan personal och brukare om personal bär skyddsutrustning och fortsatt upprätthåller de basala hygienrutinerna.

  En samlad opposition framförde redan i maj i ett yrkande att “Skyddsvisir ska användas som en del av den obligatoriska skyddsutrustningen på samma sätt som man använder till exempel plasthandskar, när man är i nära kontakt med omsorgstagaren. Utrustningen behöver användas i äldrenämnden och i de verksamheter inom funktionsstöd som har omvårdnadsinsatser med särskilt utsatta i riskgrupperna som kräver skyddsutrustning.”

  När vi nu har allmän smittspridning bör kommunen vidta alla de skyddsåtgärder som finns att tillgå för att hålla tillbaka smittspridningen och minska dödligheten bland våra äldre och utsatta i riskgrupperna. Detta försökte jag föra fram under krisledningnämndens möte den 2:a juni men nekades lägga yrkande.

  Det enda vi begär är att Krisledningsnämnden ger berörda tjänstemän i uppdrag att införskaffa tillräcklig mängd skyddsvisir och munskydd för att användas av personalen, för brukarnas trygghet. Våra kommuninvånare är viktiga för oss. Kommunen bör snarast införa krav på bärande av skyddsutrustning där skyddsvisir och munskydd ingår vid allt nära omsorgsarbete. Politikerna i styret hänvisar till tjänstemännen och tjänstemännen hävdar att de följer rekommendationerna från FHM och att de behöver politiska direktiv om de ska kunna skärpa kraven. Låt oss då ge sådana direktiv!

  Varför tar inte kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero tag i denna fråga och ger direktiv till äldreförvaltningen och de delar som berörs inom funktionsstödsförvaltningen att vidta de försiktighetsåtgärder som är möjliga? Människors liv står på spel!

   

  Christopher Larsson (SD)
  Gruppledare

   

 • Sverigedemokraterna kommer alltid vara ett bättre alternativ för miljön än Miljöpartiet

  Av christopher.larsson den 20 maj, 2020
  0

  Den svenska straffskatten på plastpåsar kommer inte minska plastavfallet i haven. 95% av plasten i haven kommer från Afrika och Asien och detta vet Madeleine Norman. Hennes försvar för skatten på plastpåsar är att den behövs för att Sverige ska nå EUs direktiv, vilket inte stämmer. EU-direktivet kom till eftersom plastpåsar är ett stort problem i Europa. Snittförbrukningen är betydligt högre och återvinningsgraden betydligt lägre i många andra EU-länder än i vårt land. Ändå kräver inte direktivet beskattning på plastpåsar.

  Förbrukningen av plastpåsar i Sverige sjunker varje år och med nuvarande trend skulle Sverige nå direktivets mål utan straffbeskattning. Vi anser att direktivets mål om att minska förbrukningen kan ifrågasättas då det inte tar hänsyn till återvinningsgraden. I Sverige återanvänds plastpåsarna för att emballera hushållsavfall som ska förbrännas för att värma upp t ex äldreboenden och skolor. Även om försäljningen av plastpåsar minskar till följd av skatten kommer största delen av denna minskning ätas upp av inköp av soppåsar. Flera undersökningar visar dessutom att det är negativt för miljön att ersätta plastpåsar med pappers- eller tygkassar. Direktivets mål bör definieras i termer av miljöeffekter snarare än antalet förbrukade plastpåsar och bör därför ändras.
  Miljöpartiet har alltid prioriterat dramatiska symbolpolitiska åtgärder framför effektiva insatser. Plastpåseskatten har i bästa fall en marginell miljöeffekt och behövs inte ens för att nå EU-direktivets mål – men den är onekligen dramatisk. Miljöpartiet har ofta även fetischerat offrandet av vardagslivets bekvämlighet på miljöns altare och skatten gör onekligen livet dyrare och mer besvärligt för oss alla.


  Om miljön, och inte skatteintäkterna, varit det verkliga skälet hade inte påsar av återvunnen eller förnybar råvara beskattats. Hade inkomsten från skatten inte varit huvudskälet hade regeringen genomfört en grön skatteväxling och sänkt skatten med de 2,9 miljarder som plastpåseskatten antas generera. Faktum är att Miljöpartiet, sedan de tog klivet in i regeringen, i praktiken visat att de bry sig mer om statens finanser än om miljön.
  Vi Sverigedemokrater vill se effektiva åtgärder för havs- och vattenmiljön. Sverige bör stärka sin roll i det internationella arbetet mot plast i haven och det gör vi bäst genom kostnadseffektiva satsningar utanför Sveriges gränser. Turkiet, Spanien och Italien tillsammans dumpar varje dag över 350 ton plast rakt ut i Medelhavet enligt WWF Scientific Reports. Hur menar Madeleine Norman att en straffbeskattning på det svenska folket kan ge någon som helst effekt på detta?

  Sverigedemokraterna kommer alltid vara ett bättre alternativ för miljön än Miljöpartiet eftersom vi bryr oss om de verkliga effekterna av förslagen, inte om att framstå som präktiga i media.

  Christopher Larsson (SD)
  Fredrik Thomasson (SD)

   

   

  (Svar på denna insändare)

  (Slutreplik från Miljöpartiet)

 • Insändare 2020-05-07 Asiens och Afrikas miljöproblem försvinner inte genom att höja skatten på plastpåsar i Sverige

  Av christopher.larsson den 7 maj, 2020
  0

  Asiens och Afrikas miljöproblem försvinner inte genom att höja skatten på plastpåsar i Sverige


  En ekologisk tygpåse behöver brukas dagligen i 55 år för att ha samma miljöpåverkan som en svensk plastbärkasse enligt Danska miljøverkets studie “Life Cycle Assessment of grocery carrier bags”. Studien visar att en plastbärkasse präglar klimatet minst av samtliga alternativ och ger 20 000 gånger mindre avtryck på miljön än en ekologisk bomullspåse. I Sverige återbrukas fyra av fem plastkassar som soppåse eller bärkasse och förbränns i miljövänliga fjärrvärmecentraler vilka värmer våra sjukhus och äldreboenden.

  Regeringen borde vara lyrisk över resultatet som studien delgav och dessutom uppmana det svenska folket att fortsätta på samma linje. Dessutom borde regeringen uppmuntra medborgarna genom att ta bort all skatt på fossilfria plastpåsar av återvunnen materiell. Men i gammal socialdemokratiska anda så väljer man istället att straffbeskatta folket som en belöning för vår miljömedvetenhet och positiva klimatpåverkan. Miljöpartiets nya skatt beräknas inbringa 2,9 miljarder till statskassan varje år, pengar som inte ens är öronmärkta för klimat eller miljö. Frågan är om skatten handlar om klimatet överhuvudtaget?

  Miljöpartiets politik med straffbeskattning av det svenska folket leder till ökade koldioxidutsläpp istället för en klimatvänligare värld. Något de själva är medvetna om och som framkommer i regeringens promemoria “Skatt på plastbärkassar”.
  Vi vill gärna ha svar från Miljöpartiets gruppledare Madeleine Norrman i Karlskrona. Kan du vara snäll och förklara för de svenska skattebetalarna hur plasten i världshaven och de svårt förorenade floderna i Afrika och Asien kommer minskas genom att skatten höjs på plastbärkassar i Sverige?

  Christopher Larsson, SD Karlskrona
  Fredrik Thomasson, SD Karlskrona

 • Insändare 2020-04-22

  Av christopher.larsson den 22 april, 2020
  0

  Insändare med anledning av det historielösa beslutet att skrota fontänen i Borgmästarfjärden

  Bakgrunden till det dåliga beslutet i drift- och servicenämnden idag är följande. De politiska partierna enades den 14 januari 2020, efter tuffa förhandlingar baserat på genomlysningar av våra duktiga tjänstemän och inspel från oss politiker, att lägga besparingar på kommunen för att motverka skenande kostnader. Alf Stålborg, som tyvärr gick bort 2017, var förtroendevald för SD i Karlskrona kommunfullmäktige åren 2006-2014, och han brukade upprepa att “kommunen har för många kvarttumsbasar!”. Det han syftade på var att kommunen hade för många mellanchefer. Med Alfs ord i minnet var jag glad att vi lyckades få igenom ett besparingspaket som lovade slimma organisationen för att möjliggöra satsningar på kärnverksamheten. Nu har beslut tagits att som en besparing ta bort fontänen i Karlskronas Borgmästarfjärd men det kommer inte att hjälpa ekonomin. Man vet kostnaderna för allt men inte värdet av någonting.

   

  Drift- och serviceförvaltningen lade idag 2020-04-21 fram ett förslag i nämnden att inte längre driftsätta vår fontän. S, C och L körde stenhårt på detta, med stöd av Moderaterna. Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade emot detta traditionslösa förslag men vi fick stöd från Kristdemokraterna trots att de inte har en ordinarie plats i nämnden. 

   

  Bernt Johnsson (S) var “pappa” till denna fontän som första gången driftsattes för trettio år sedan och har varit en vacker utsmyckning älskad av Karlskronaborna. 2019 var den så hårt åtgången att förvaltningen enligt BLT (2019-05-28) skulle tillsätta en projektgrupp som skulle arbeta med frågan om renovering eller investering i en helt ny fontän.

  Anledningar att behålla fontänen är många vilket Facebookgruppen Tillbringa sommaren i Sverige också visat. Gruppen har fått många följare och snabbt växt till över 5 000 följare. Svenskarna ser fram emot semestern och gruppen förordar att vi gör det i Sverige, spenderar våra pengar på svenska hotell och restauranger och köper varor i svenska butiker. Karlskrona måste nu rustas så att hon är beredd att välkomna turister från både när och fjärran när coronarestriktionerna väl släpps – annars dör staden. Vi behöver vår fina fontän!

   

  Att i denna tid, då många behöver känna trygghet, ta bort vår välkända utsmyckning i havet som funnits där så många år känns som ett helgerån. Många är de Karlskronabor som har minnen härifrån. Jag har ett alldeles privat minne då jag som barn ville köra igenom fontänen med farfars motorbåt, i full fart framåt mot “Bernts stråle”, innan farfar i sista stund girande undan med ett skratt. Facebookgruppen Karlskrona 2.0 har haft en omröstning där 9 personer ville att fontänen skulle tas bort medan 222 personer ville bevara den gamla fontänen eller byta ut den mot en modernare. Spelar inte karlskronabornas åsikter längre någon roll för de styrande politikerna? 

  Eva Strömqvist, du som ansvarar för Drift- och servicenämnden, får svara på frågorna med hjälp av förvaltningschef Markus Wildenius som fått denna information till sig förra veckan innan nämndsmötet.

   

   

  1. Vilka andra besparingar kunde ni gjort så karlskronaborna fått behålla sin fontän?     
  2. Vad hände i projektgruppen som skulle arbeta med frågan?
  3. Hur kommer du arbeta för att karlskronaborna ska få en ny fontän 2020 eller 2021?

   

  Christopher Larsson (SD)
  Gruppledare